Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Ten Boer. Leuk dat je op onze site bent terechtgekomen! Snuffel gerust rond en kom nog eens kijken. En wellicht zien we je in onze kerk!

Paasconcert

donderdag, 30 maart, 2017

Op 8 april a.s. wordt er in Ten Boer een paasconcert gegeven genaamd Crucifixion gecomponeerd door Stainer. 

Het koor Canticorum, uit Slocheren treedt op, aanvang 19:45 uur, Vijverweide 26 Ten Boer, toegang is gratis. 

 

bijbelleesrooster 2017

donderdag, 30 maart, 2017

In het Bijbelleesrooster 2017 staat het evangelie volgens Matteüs centraal. Daarnaast zijn er lezingen uit bijvoorbeeld de eerste brief van Petrus en de profeten Jesaja en Ezechiël. Maar 2017 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin teruggekeken wordt op vijfhonderd jaar Reformatie. Als beginpunt van de Reformatie wordt vaak het moment gekozen waarop Maarten Luther zijn 95 stellingen bekendmaakte. Daarom staan er in dit Bijbelleesrooster veel teksten die gebaseerd zijn op het oude lutherse leesrooster. Dit rooster is de eeuwen door van invloed geweest op het kerkelijk jaar. Zo zijn er veel kerkliederen bij geschreven, zoals de cantates van Johann Sebastian Bach. Vanwege de herdenking van de Reformatie worden in dit Bijbelleesrooster ook enkele oude protestantse gedenkdagen genoemd, zoals Sint Jan (de geboortedag van Johannes de Doper) op 24 juni, de gedenkdag van de Augsburgse Confessie (de eerste protestantse geloofsbelijdenis) op 25 juni en natuurlijk Hervormingsdag op 31 oktober.

Hieronder vindt u het jaarverslag van de voedselbank Groningen over 2016.

 

Wijkavonden 29 januari

dinsdag, 06 december, 2016

Op 29 januari organiseert de werkgroep gemeenteopbouw de jaarlijkse wijkavonden.  

Op deze avond komt u met u wijk bijeen om door te spreken over het jaarthema. Verdere informatie volgt zsm. De gemeente schets kan u hier downloaden: Gemeenteschets 2016/2017

Schooldag 2016

vrijdag, 15 juli, 2016